ทะเบียนโรงเรียน สพป.มส.๒
บ้านแม่สุ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก58020111
PERCODE 6 หลัก420181
กระทรวง 10 หลัก1058420181
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่สุ
ชื่อ (อังกฤษ)BANMAESU
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ลาหลวง
อำเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์58120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0645961826
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
18.4407744954
Longitude
98.0028104782

50 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน