1,698

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา45826.97%
ทะเบียนโรงเรียน20612.13%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1599.36%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1005.89%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน975.71%
บุคลากรเกษียณอายุ623.65%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง563.30%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา543.18%
ตารางจำแนก.เพศ523.06%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนอัตรากำลังข้าราชการ462.71%
ภาพรวมระดับจังหวัด412.41%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง392.30%
ผลสอบ O-Net382.24%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ372.18%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น191.12%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา181.06%
คณะกรรมการ171.00%
โครงการในโรงเรียน171.00%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน140.82%
ผลสอบ RT140.82%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด120.71%
ผลสอบ NT110.65%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง110.65%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ100.59%
นร.ขาดแคลน80.47%
รายงานบริหารงบประมาณ80.47%
นร.จำแนกตามอายุ60.35%
แนวโน้ม จำนวน นร.50.29%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน50.29%
นร.จบการศึกษา ม.640.24%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ40.24%
นร.จบการศึกษา ม.320.12%
นร.จบการศึกษา ป.620.12%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง20.12%
นร.จำแนกตามศาสนา20.12%
นร.จำแนกตามสัญชาติ20.12%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด10.06%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด10.06%
นร.จำแนกตามความพิการ10.06%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส10.06%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.10.06%
สถิติ/บริการ0-
ข้อมูลสถานศึกษา0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-